Kontakt

Jde o film, jehož úkolem je podat divákům v krátkém čase a pokud možno lehkou formou názorné poučení, jak provádět nějaký úkon nebo jak jeho provádění zlepšit. Nejčastěji je věnován výrobě a její technologii, bezpečnosti práce, školení obsluhy.

Slouží dobře i jiným oborům, např. jako prostředek k technickému zdokonalení sportovců, manažerů, zaměstnanců, hobby návody - Jak na to? apod.

Je to tedy film naučný, podávající instrukce